Profiel ASL

Bevindingen hernormeringsonderzoek: Leerlingen lijken minder zelfverzekerd

Datum geplaatst: 31-10-2022

In onze digitale LOB leermiddelen (www.beroepskeuzedagboek.nl) maken scholen gebruik van door Profiel ASL ontwikkelde vragenlijsten. Op gezette tijden voeren wij hernormeringen van deze vragenlijsten uit.

Afgelopen periode hebben wij de hernormering van de ISV (Inventarisatie Studievaardigheden) afgerond. De ISV is bedoeld voor leerlingen uit de bovenbouw van het havo en vwo. Na het invullen van de ISV krijgt de leerling een beeld van de eventuele risico- en succesfactoren voor een verdere studie in de bovenbouw en het hoger onderwijs. Mentale weerbaarheid is één van de factoren die een belangrijke rol spelen.

Uit onze analyse is gebleken dat leerlingen, zowel op havo als vwo, minder zelfverzekerd lijken in het voorbereiden op en presteren tijdens een toetsmoment. Deze toename van onzekerheid lijkt aan te sluiten bij wat gevonden is in het onderzoeksrapport HBSC Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland (p. 148). Hierbij is naar voren gekomen dat zowel het mentaal welbevinden van meisjes als jongens achteruit is gegaan. Zo lijken zij bijvoorbeeld meer druk te ervaren bij hun schoolwerk en schoolprestaties.

Deze bevindingen benadrukken het belang van aandacht voor het mentaal welbevinden van de leerlingen. De ISV is een behulpzame en onderbouwde tool om vakoverstijgende studievaardigheden inzichtelijk te maken en het gesprek hierover aan te gaan.

Heeft u vragen over de ISV of heeft u interesse in afname van de ISV op uw school? Neem dan contact op via onderstaande knop.

Contact opnemen

Analyse ISV door BoMa Research, zomer 2022

Bevindingen hernormeringsonderzoek: Leerlingen lijken minder zelfverzekerd
Profiel ASL

Ons team

Wij bestaan uit een gevarieerd team waarbij ieder zijn eigen specialisme heeft en nauw met elkaar samenwerkt. Met plezier en enthousiasme zetten wij ons graag in voor een leven lang ontwikkelen. 

Kennis met ons maken? Klik dan hier!

×
Home