Profiel ASL

Terug naar de vorige pagina

Bent u geïnteresseeerd in deze dienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Schoolkeuze onderzoek groep 8

Wat is het?

Het schoolkeuzeonderzoek in groep 8 is vooral bedoeld om te helpen bij een juiste keuze van het niveau van vervolgonderwijs.

Naast het advies van de basisschool is dit een onafhankelijk advies gebaseerd op een capaciteitenonderzoek en onderzoek naar school- en studiebeleving en sociaal-emotioneel welbevinden. Het schoolkeuzeonderzoek voldoet aan de criteria van onafhankelijke advisering op basis van psychologisch onderzoek. De uiteindelijke beslissing berust bij de school voor voortgezet onderwijs.

Het psychologische onderzoek bestaat uit een schriftelijk capaciteitenonderzoek waarbij de capaciteiten van uw kind onderzocht worden op het gebied van taal, rekenen en exact redeneren. Daarnaast vindt er een onderzoek naar school- en studiebeleving en sociaal-emotioneel welbevinden plaats. De mogelijkheid bestaat om het onderzoek aan te vullen met een ouder-adviesgesprek. Tijdens het oudergesprek worden de resultaten, het advies en eventuele aandachtspunten toegelicht. Het onderzoek vindt plaats op ons kantoor in Sittard en neemt iets meer dan een halve dag in beslag.

U ontvangt een schriftelijke rapportage van de resultaten en een advies omtrent het schooltype dat uw zoon/ dochter de meeste kans van slagen biedt. Het rapport wordt binnen maximaal 2 werkweken na afloop van de testdag opgestuurd naar u.

Waarom is het belangrijk?

Wanneer uw zoon of dochter in groep 8 zit, is het mogelijk dat u graag een second opinion naast andere toetsen wilt. Ook kan het zijn, dat u onzeker bent over de mogelijkheden van uw zoon of dochter of dat u specifieke vragen heeft.

Wat houdt het in?

  • Stap 1: Neem telefonisch contact op met Profiel ASL en meld uw zoon of dochter aan voor een schoolkeuzeonderzoek. Een adviseur zal samen met u naar een geschikte datum kijken voor de testdag van uw zoon of dochter. Een eventueel aanvullend ouder-adviesgesprek wordt ook ingepland.
  • Stap 2: U krijgt via het opgegeven e-mailadres een uitnodiging voor de testdag. Lees de uitnodiging goed en zorg dat u de bijgevoegde akkoordverklaring en vragenlijsten invult en meeneemt naar de testdag.
  • Stap 3: Zorg dat u minimaal 1 week voorafgaand aan de testdag het bedrag heeft overgemaakt. Als u 3 dagen vóór de testdag nog niet betaald heeft, komt de gereserveerde plaats te vervallen. Het kan echter ook voorkomen, dat de opnemende school de kosten voor het onderzoek draagt. In dat geval dient deze school ons hiervan via de mail op de hoogte te stellen.
  • Stap 4: Uw zoon of dochter neemt deel aan de testdag bij ons op kantoor (klik hier voor adresgegevens). Zorg dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is.
  • Stap 5: De medewerkers van Profiel ASL kijken na afloop van de testdag de resultaten na en er wordt op basis van de resultaten binnen 2 werkweken een rapport opgesteld en verstuurd. Mocht een eventuele opnemende school de kosten van het onderzoek dragen, dan wordt het rapport ook naar de betreffende school gestuurd. Vervolgens zal een eventueel ouder-adviesgesprek plaatsvinden op het afgesproken tijdstip.
Profiel ASL

Ons team

Wij bestaan uit een gevarieerd team waarbij ieder zijn eigen specialisme heeft en nauw met elkaar samenwerkt. Met plezier en enthousiasme zetten wij ons graag in voor een leven lang ontwikkelen. 

Kennis met ons maken? Klik dan hier!

  • Register Privacyconvenant Onderwijs
  • Nederlands Instituut van Psychologen
  • Biond
  • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
  • Register Loopbaanprofessional
×
Home