Profiel ASL

Terug naar de vorige pagina

Bent u geïnteresseeerd in deze dienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Instroomonderzoek

Wat is het?

Een instroomonderzoek is bedoeld voor leerlingen die momenteel in het buitenland naar school gaan, maar willen instromen in het Nederlands onderwijs. Het vindt plaats om te bepalen in welk niveau en leerjaar de leerling het beste lijkt te kunnen instromen.

Voor dit instroomonderzoek maakt uw kind in alle gevallen een capaciteitentest en een school- en studievaardighedentest. De capaciteitentest laat zien over welk niveau uw kind lijkt te beschikken in vergelijking met het Nederlands onderwijs en de school- en studievaardighedentest geeft inzicht in de school- en studievaardigheden en het sociaal-emotioneel functioneren. Wanneer uw kind in de bovenbouw van het VMBO, HAVO of VWO wilt instromen maakt uw kind ook nog een interessevragenlijst. Deze vragenlijst geeft aanknopingspunten voor de te maken profielkeuze.

Op basis van de verzamelde gegevens wordt er een rapport opgesteld waarin wordt aangeven welk niveau (schooltype), leerjaar en eventueel profiel het meeste in aanmerking lijkt te komen. Dit is een onafhankelijk advies voor scholen in Nederland. Het advies is echter niet bindend. De uiteindelijke beslissing berust bij de school voor voortgezet onderwijs.

Het rapport wordt na afloop van de testdag binnen maximaal 2 werkweken opgestuurd naar de opdrachtgever.

Waarom is het belangrijk?

Wanneer uw kind momenteel in het buitenland onderwijs volgt en over wil stappen naar het Nederlands onderwijs.

Wat houdt het in?

 • Stap 1: Neem telefonisch contact op met Profiel ASL en meld uw zoon of dochter aan voor een instroomonderzoek. Een adviseur zal samen met u naar een geschikte datum kijken voor de testdag van uw zoon of dochter. Er is minimaal 1 keer in de 2 weken een testdag.
 • Stap 2: U krijgt via het opgegeven e-mailadres een uitnodiging voor de testdag. Lees de uitnodiging goed en zorg dat u de bijgevoegde akkoordverklaring invult en meeneemt naar de testdag.
 • Stap 3: Zorg dat u minimaal 1 week voorafgaand aan de testdag het bedrag heeft overgemaakt. Als u 3 dagen vóór de testdag nog niet betaald heeft, komt de gereserveerde plaats te vervallen.
  Het kan echter ook voorkomen, dat de opnemende school de kosten voor het onderzoek draagt. In dat geval dient deze school ons hiervan via de mail op de hoogte te stellen.
 • Stap 4: Uw zoon of dochter neemt deel aan de testdag bij ons op kantoor (klik hier voor adresgegevens). Zorg dat uw zoon of dochter op tijd aanwezig is.
 • Stap 5: De medewerkers van Profiel ASL kijken na afloop van de testdag de resultaten na en er wordt op basis van de resultaten binnen 2 werkweken een rapport opgesteld en naar u verstuurd.
 • Stap 6: U overhandigt dit rapport aan een school naar keuze. Wanneer de opnemende school de kosten draagt, wordt het rapport zowel naar u als naar de school verstuurd. De opnemende school bepaalt altijd in welk schooltype en leerjaar uw zoon of dochter geplaatst kan worden, Profiel ASL geeft enkel een advies.
Profiel ASL

Ons team

Wij bestaan uit een gevarieerd team waarbij ieder zijn eigen specialisme heeft en nauw met elkaar samenwerkt. Met plezier en enthousiasme zetten wij ons graag in voor een leven lang ontwikkelen. 

Kennis met ons maken? Klik dan hier!

 • Register Privacyconvenant Onderwijs
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Biond
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
 • Register Loopbaanprofessional
×
Home