Profiel ASL

Terug naar de vorige pagina

Bent u geïnteresseeerd in deze dienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

Groepsgewijze testafname voortgezet onderwijs

Wat is het?

Met het groepsgewijs onderzoek biedt Profiel ASL uw school externe professionele begeleiding bij het maken van hun profiel- of studiekeuze.

Wij komen naar uw school toe en testen de leerlingen groepsgewijs.

Het onderzoek levert gegevens op met betrekking tot:

 • De bepaling van haalbaarheid van niveau, profiel of sector;
 • De capaciteiten (taalkundige, exacte en rekenkundige aanleg);
 • Interessegebieden;
 • Sociaal emotioneel draagvlak (welbevinden, zelfconcept) en studiehouding (o.m. motivatie/concentratie, studieaanpak).

Waarom is het belangrijk?

Decanen en mentoren kunnen deze gegevens betrekken bij hun eigen bevindingen en gebruiken tijdens de leerlingbegeleiding, oudergesprekken en rapportvergaderingen. Het verschaft bovendien de schoolleiding relevante managementinformatie t.a.v. het niveau van leerlingen in vergelijking met landelijke normen.

Wat houdt het in?

Stap 1: werkafspraken maken

In overleg met de betrokkenen op school maken we goede werkafspraken over inhoud, logistiek en communicatie van de testafname en de resultaten.

Stap 2: de testafname

Het onderzoek wordt opgestart met een inleidend verhaal om te verhelderen wat de leerlingen tijdens de testdag kunnen verwachten. Met behulp van de in te vullen tests krijgen leerlingen antwoorden op de drie vragen die belangrijk zijn bij hun keuzemoment:

 • Wat kan ik?
 • Wat wil ik?
 • Hoe zijn mijn motivatie en studievaardigheden?

Stap 3: de rapportage

De onderzoeksresultaten worden per leerling door een deskundige adviseur geanalyseerd en geïnterpreteerd. De belangrijkste bevindingen en een concreet advies worden in een beknopte rapportage weergegeven. Deze beknopte rapportage, bedoeld voor de decaan/mentor, is optioneel. Het is ook mogelijk om de testresultaten te ontvangen zonder interpretatie.

De rapportage aan de ouders en leerlingen omvat de uitslagen en een toelichtingsbrief. Daarnaast worden de onderzoeksresultaten doorgesproken met de decaan/mentor. Ook deze nabespreking is optioneel.

Profiel ASL

Ons team

Wij bestaan uit een gevarieerd team waarbij ieder zijn eigen specialisme heeft en nauw met elkaar samenwerkt. Met plezier en enthousiasme zetten wij ons graag in voor een leven lang ontwikkelen. 

Kennis met ons maken? Klik dan hier!

 • Register Privacyconvenant Onderwijs
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Biond
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
 • Register Loopbaanprofessional
×
Home