Profiel ASL

Terug naar de vorige pagina

Bent u geïnteresseeerd in deze dienst? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Contact opnemen

LOB-scholing voor decanen en mentoren

Doelgroep

Decanen, mentoren, (lob-)docenten en lob-coördinatoren die (bij)geschoold willen worden over Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB) en aanverwante thema’s. 

Aanbod

Profiel ASL is naast een loopbaanadviesbureau ook een scholingsinstituut. De kennis en ervaring van ons team, delen we graag met anderen. Ter bevordering van uw deskundigheid op het gebied van LOB en aanverwante thema's, bieden wij een aantal scholingen aan: 

1. Scholing leermiddelen download PDF

Uitgaande van de aangeschafte uitgave van het Beroepskeuzedagboek worden de uitgangspunten van de methode overgedragen aan de gebruikers. Er is aandacht voor zowel theoretische onderbouwing als voor praktische werkvormen. Decanen en mentoren kunnen die direct in praktijk brengen. Het geheel dient er toe te leiden dat de mentor/decaan voldoende toegerust is om met de methode zijn LOB taak goed en enthousiast over te brengen aan de leerlingen. 

2. Scholing decanen, lob-coördinatoren en loopbaandocenten download PDF

Deze scholing bestaat uit acht bijeenkomsten waarin afwisselende en bruikbare thema's voor een decaan aan bod komen. De thema's zijn: theorieën over loopbaankeuzes en visie op LOB, coaching van de individuele leerling, testgebruik, opleidingen- en beroepenkennis en de organisatie van het schooldecanaat. Deze scholing is eveneens individueel te volgen.

Informeer ook naar de mogelijkheden om een scholing op maat vorm te geven!

3. Gespreksvaardigheden download PDF

Ter bevordering van de deskundigheid van mentoren en (lob-)docenten op het gebied van gesprekstechnieken bieden wij de cursus Gespreksvaardigheden. De thema’s die aan bod komen zijn:

 • Wat speelt er allemaal bij communicatie?
 • Structuur van een gesprek
 • Communicatievaardigheden
 • De verschillende gesprekstechnieken
 • Oefenen met cases

4. Loopbaanlerendownload PDF

Ter bevordering van de deskundigheid van mentoren en docenten op het gebied van Loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB) bieden wij de cursus Loopbaanleren. De thema’s zijn:

 • Wat is loopbaanleren?
 • Hoe kun je een loopbaanvraagstuk bekijken?
 • Loopbaankeuze als matchingsproces, als ontwikkelingsproces en bezien vanuit socialisatieprocessen
 • Leren kiezen
 • Loopbaankeuze bezien vanuit het managen van de eigen loopbaan
 • Serendipiteit
 • Hoe verlopen loopbanen?
 • Welke ontwikkelingen zijn er gaande in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in de maatschappij?
 • Wat betekent dit voor leerlingen/studenten, voor de LOB op scholen en de LOB- begeleider?

5. Testgebruik & interpretatie download PDF

De plaats van testgebruik in de begeleiding van leerlingen. Kennisname van tests als hulpmiddel in de leerlingbegeleiding op het gebied van studievoortgang en (studie-)loopbaankeuze. Afhankelijk van de  diagnostische instrumenten die op school ter beschikking zijn, kunnen de volgende tests aan de orde komen:

 • Capaciteitentests
 • Interessevragenlijsten
 • Studiebeleving en studievaardigheid
 • Persoonlijkheidsvragenlijsten
 • Klassikale screening en de positionering in de LOB begeleiding

6. Cursus psychologisch assistent (LOB)

Ter bevordering van de deskundigheid op het gebied van het afnemen van testen bieden wij de cursus psychologisch assistent aan. De thema’s zijn:

Deel 1:

 • De waarde van tests;
 • De beperking van tests;
 • Welke soorten tests zijn er?
 • Welke tests zijn betrouwbaar?
 • Wanneer kunnen tests ingezet worden?
 • Hoe verloopt een goede testafname?

Deel 2:

 • Hoe ziet een screeningsonderzoek van Profiel ASL er uit?
 • Welke capaciteitentest, belangstellingsvragenlijst en school- en studievaardigheden vragenlijst zet Profiel ASL vooral in.
 • Het gebruik van deze testonderzoeken bij een LOB keuze.

Deel 3:

Periode van stage.

Scholing op maat

Wij stellen maatgerichte scholingsprogramma’s samen rondom thema’s als testmethodiek en gebruik van testen in de leerlingbegeleiding, gesprektechniek/ coachingsvaardigheden, leerstijlen en loopbaanoriëntatie- en begeleiding.

Meer informatie

Spreek met een van onze adviseurs. Het is vrijblijvend. Bel 046-458 3775 en maak een afspraak. Of vul het contactformulier in. Wij nemen graag contact met u op. 

Profiel ASL

Ons team

Wij bestaan uit een gevarieerd team waarbij ieder zijn eigen specialisme heeft en nauw met elkaar samenwerkt. Met plezier en enthousiasme zetten wij ons graag in voor een leven lang ontwikkelen. 

Kennis met ons maken? Klik dan hier!

 • On Stage Onderwijs
 • Register Privacyconvenant Onderwijs
 • Nederlands Instituut van Psychologen
 • Register BKA Keurmerk
 • Centraal Register Kort Beroepsonderwijs
 • Register Loopbaanprofessional
× Home Over ons Onderwijs Bedrijfsleven Nieuws Contact
Home